Sapsoperän Kyläyhdistys

VUODEN 2008 - 2012 TAPAHTUMAT

VUODET 2008 - 2012

VUOSI 2008 – 2009

Sapsoperän Kyläyhdistyksen monitoimitilan valmistuttua koulu jatkoi vielä toimintaansa. Koulu ja oppilaat käytti monitoimitilaa Sotkamon kunnan ja Kyläyhdistyksen sopimuksen mukaisesti, liikuntaan ja koulutoimintaan. Kyläyhdistys järjesti tilassa omia tilaisuuksia.

VUOSI 2010

Sapsokosken koulu lopetti toimintansa vuoden 2010 keväällä.


VUOSI 2011

Vuosi 2011 oli kyläyhdistyksen toiminnassa suhteellisen vilkas. Merkittävin tapahtuma oli koulun siirtyminen Sapsoperän Kyläyhdistyksen omistukseen. Sotkamon kunnan ja Sapsoperän kyläyhdistyksen välinen kauppa koulukiinteistöstä toteutui 2011 kesäkuussa. Asuntojen kunnostus ja vuokraus saatiin hoidettua kesän aikana. Vuokratuloilla on pystytty peittämään lämmityskustannukset. Monitoimitilan ja luokkatilojen vuokrakäyttöä pyritään markkinoimaan enemmän juhlatilaisuuksiin ja muihin perhejuhliin jne. Laaditun viikko-ohjelman mukaan Kansalaisopiston piirit jatkaa toimintaa. Samoin liikunta- sekä peli-illat jatkavat toimintaa.

VUOSI 2012 

Vuoden 2012 toiminta Kyläyhdistyksessä jatkui vilkkaana. Kävijämäärä on ollut keskimäärin 45 henkilöä viikossa. Kevätkokous päätti kartoittaa lämmitysjärjestelmän muutosta öljylämmityksestä maalämmölle. Alustavien hintatietojen ja mahdollisten avustusmäärien perusteella syyskokous päätti, että lämmitysjärjestelmän ja lisäksi ikkunoiden uusiminen kesän 2013 aikana pyritään toteuttamaan. Yhteydet Elävä Kainuu Leader ry:n kanssa avustuksista ovat edenneet niin, että avustushakemus on jätetty ja päätöstä odotellaan. Lumitöiden ja siivouksen hoito on toiminut hyvin ja jatkuu käyttäjien ja jäsenistön talkootyönä. Kansalaisopiston kerhot ja liikuntasalin käyttö jatkui ohjelman mukaan.